ChipCard

011 30 40 906 e-services@chipcard.rs

Najnovije vesti

i Saopstenja za javnost.

Mi Vam nudimo prodaju preko interneta, bez otvaranja posebnog računa u banci, bez investicije u infrstrukturu, te prihvatanje platnih kartica na internet prodavnicama u Srbiji.

Najnovije vesti

Plaćanje karticama na portalu eUprava

Od 12. decembra 2017. godine, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je na svom portalu https://www.euprava.gov.rs/, uz podršku i saradnju banaka i Chip Card-a omogućila plaćanje svojih usluga platnim karticama putem Interneta. Sada je plaćanje administrativnih taksi, registracije vozila i sličnih usluga omogućeno platiti i on-line, čime je zaokružena elektronska usluga na Portalu.

Technobank 2017: 29-30. mart, Hotel Crowne Plaza, Beograd

Technobank je vodeća konferencija u regionu zapadnog Balkana, poznat po velikom broju posetilaca, kvalitetu ponude redovnih izlagača i stalnom fokusu na najnovije teme iz oblasti globalnog bankarstva. Technobank je „mesto okupljanja“ banaka i izlagača iz regiona, koja služi kao platfoma za razmenu informacija o novim trendovima iz bankarske industrije. Teme koje konferencija obrađuje uvek se […]