ChipCard

011 30 40 906 e-services@chipcard.rs

Tehničko uputstvo za integraciju

Putem Tehničkog uputstva napravljenog od strane našeg tima, Trgovac vrši povezivanje svoje Internet prodavnice sa MSU platformom za plaćanje;

Trgovac sve vreme dok integracija traje ima tehničku podršku našeg tima, u periodu od 9-17h svakog radnog dana;

Za sva pitanja u vezi sa integracijom, Trgovac može pisati na e-mail: podrskamsu@asseco-see.rs;