ChipCard

Prihvat platnih kartica iz sistema VISA, MasterCard, Maestro i American Express

OnLine autorizacija: zaštićena obrada e-commerce transakcija;

OffLine administracija: pristup Internet portalu na kome mogu da se vrše administrativni uvidi, proverava status transakcije, vrši naplata prethodno odobrenih autorizacija, prave izveštaji i izvršenim transakcijama;

Izveštavanje i analiza izveštaja

Uplata novca na vaš račun u roku od dva radna dana