ChipCard

011 30 40 906 e-services@chipcard.rs

PCI DSS Level 1 Certification

Payment Card Industry Data Security Standards – set standarda koji se odnose na bezbednost informacija sa kartica, uveden od strane Kartičarskih organizacija;

PCI DSS Level 1 sertifikat se izdaje kompanijama za obradu 6 milona i više transkacija godišnje. Korišćenjem MerchantSafe Unipay-a, bićete u skaldu sa PCI DSS standardima bez dodatnih troškova;