ChipCard

011 30 40 906 e-services@chipcard.rs

Obezbeđivanje sigurne HPP (Hosted Payment Page) stranice za plaćanje

Prilikom obrade transakcije, Trgovac preusmerava kupca na stranu Chip Card-a gde se vrši bezbedan unos podataka o kartici od strane korisnika. Na taj način se ostvaruju sledeći ciljevi:

  • Trgovac ne raspolaže podacima o kartici i stoga je rasterećen ispunjavanja dodatnih bezbednosnih zahteva propisanih od strane kartičnih kuća;
  • Chip Card razvija nove funkcionalnosti i usklađuje postojeće sa zahtevima VISA-e, MasterCard-a, omogućavajući Trgovcu da se fokusira na svoju osnovnu delatnost.