ChipCard

011 30 40 906 e-services@chipcard.rs

Usluge

Pratite trendove... Unapredite svoje Internet poslovanje.

Obezbeđujemo vam celovit sistem naplate platnim karticama na Internetu!

Naše usluge su idealno prilagođene preduzećima i Internet prodavnicama koje, koristeći tradicionalne načine plaćanja, ne mogu u potpunosti da ostvare svoje poslovne ciljeve. Plaćanje platnim karticama na Internetu je jedini zaista globalni način plaćanja, te Trgovci koji ga koriste imaju mogućnost da svoju robu i usluge prodaju u bilo kojoj zemlji na svetu. Naše tehničko rešenje omogućava partnerima da počnu sa prodajom svojih proizvoda odmah – bez otvaranja posebnog računa u banci i bez investicija u infrastrukturu. Sva neophodna oprema i softver za obezbeđivanje prihvata platnih kartica na Internet prodajnom mestu ostaje u vlasništvu Chip Card-a. Ovo, ukratko, znači, da se proces plaćanja (unošenje podataka sa platne kartice) obavlja na sigurnim stranicama Chip Card-a čime ste vi, kao Trgovac, oslobođeni procesa i troškova ispunjavanja sigurnosnih zahteva propisanih od strane kartičarskih organizacija. Sa vaše strane se očekuje jedino da putem tehničkog uputstva, i uz pomoć naše tehničke podrške, integrišete vaš Internet portal sa našim sistemom za plaćanje. Budući da nije potrebna dodatna investicija u infrastrukturu, opremu, kao ni otvaranje posebnog Internet Merchant računa, vaš „izlazak na mrežu” je dosta olakšan i vreme izlaska na tržište neuporedivo kraće.

Chip Card nudi Trgovcima koji već raspolažu svojim Internet prodajnim mestima mogućnost upotrebe celovitog rešenja prihvata kartica putem MSU aplikacije.

Prihvat platnih kartica iz sistema VISA, MasterCard, Maestro i American Express

OnLine autorizacija: zaštićena obrada e-commerce transakcija;

OffLine administracija: pristup Internet portalu na kome mogu da se vrše administrativni uvidi, proverava status transakcije, vrši naplata prethodno odobrenih autorizacija, prave izveštaji i izvršenim transakcijama;

Izveštavanje i analiza izveštaja

Uplata novca na vaš račun u roku od dva radna dana

Obezbeđivanje sigurne HPP (Hosted Payment Page) stranice za plaćanje

Prilikom obrade transakcije, Trgovac preusmerava kupca na stranu Chip Card-a gde se vrši bezbedan unos podataka o kartici od strane korisnika. Na taj način se ostvaruju sledeći ciljevi:

  • Trgovac ne raspolaže podacima o kartici i stoga je rasterećen ispunjavanja dodatnih bezbednosnih zahteva propisanih od strane kartičnih kuća;
  • Chip Card razvija nove funkcionalnosti i usklađuje postojeće sa zahtevima VISA-e, MasterCard-a, omogućavajući Trgovcu da se fokusira na svoju osnovnu delatnost.

Tehničko uputstvo za integraciju

Putem Tehničkog uputstva napravljenog od strane našeg tima, Trgovac vrši povezivanje svoje Internet prodavnice sa MSU platformom za plaćanje;

Trgovac sve vreme dok integracija traje ima tehničku podršku našeg tima, u periodu od 9-17h svakog radnog dana;

Za sva pitanja u vezi sa integracijom, Trgovac može pisati na e-mail: podrskamsu@asseco-see.rs;

Uputstvo za rad Internet prodavnice

Pridržavanjem Uputstva za rad Interner prodavnice, uslađujete Vašu prodavnicu sa svim zahtevima kako kartičarskih organizacija, tako i Vaših kupaca. Pomoću Uputstva obezbeđujete Vašem kupcu dovoljan nivo informacija kako bi stekao poverenje u Vas i nastavio kupovinu.

3D Secure tehnologija

Skup standarda koji govori o sigurnosti plaćanja na Internetu i služi za sprečavanje od zloupotreba (MC Secure Code i Visa Verified by Visa)

 

Chip Card prihvata i ažurira nove verzije, bez dodatnih troškova za Trgovca.

PCI DSS Level 1 Certification

Payment Card Industry Data Security Standards – set standarda koji se odnose na bezbednost informacija sa kartica, uveden od strane Kartičarskih organizacija;

PCI DSS Level 1 sertifikat se izdaje kompanijama za obradu 6 milona i više transkacija godišnje. Korišćenjem MerchantSafe Unipay-a, bićete u skaldu sa PCI DSS standardima bez dodatnih troškova;

Dodatne Funkcionalnosti

Mogućnost plaćanja na rate karticama na Internetu

Omogućite vašim kupcima da plaćaju na rate bez kamate!

Bezbedno čuvanje podataka sa kartice, za bržu i jednostavniju svaku narednu kupovinu

Nakon što Vaši kupci odaberu opciju da njihova kartica bude sačuvana, prilikom svake naredne kupovine nema ponovnog unosa svih podataka sa kartice. Proces plaćanja je znatno kraći, a vaši kupci zadovoljniji.

Ponavljajuća plaćanja

Mesečno zaduživanje računa na određen iznos. Idealno za pretplate i članarine. Novac se automatski skida sa računa vašeg kupca u određenim i unapred definisanim intervalima!

Pay by Link plaćanje

Trgovac može sam da kreira narudžbenicu za svog Kupca i pošalje mu na e-mail link koji ga dalje direktno vodi na sigurnu stranicu za unos podataka o kartici i plaćanje!

Realizacija usluge prihvata platnih kartica

Neophodni koraci za realizaciju prihvata platnih kartica na Internetu su:

  • Trgovac se prijavljuje za usluge;
  • Chip Card i Trgovac zajednički prolaze kroz osnovne elemente poslovnog modela;
  • Sklapa se Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji izmedju Chipcard-a i Trgovca;
  • Chip Card dostavlja neophodnu dokumentaciju i otvara nalog na testnom ChipCard eCommerce sistemu sa slanjem potrebnih parametara za uspešnu integraciju;
  • Trgovac samostalno vrši povezivanje Internet prodavnice sa ChipCard eCommerce sistemom;
  • Nakon uspešnog povezivanja ChipCard-a i Trgovca, Chip Card testira Internet prodavnicu Trgovca;
  • Na bazi dobijene dozvole za rad i nakon uspešno obavljenog testiranja Internet prodavnice