ChipCard

011 30 40 906 e-services@chipcard.rs

FAQ

Pitanja i odgovori.

Mi Vam nudimo prodaju preko interneta, bez otvaranja posebnog računa u banci, bez investicije u infrstrukturu, te prihvatanje platnih kartica na internet prodavnicama u Srbiji.

Kupci

Plaćanje preko Interneta se može izvršiti svim VISA, Maestro, MasterCard i American Express karticama.

Proverite kod Banke koja Vam je karticu izdala da li Vaša kartica uopšte podržava plaćanje preko Interneta.

Broj kartice: sve cifre sa prednje strane vaše kartice; CVV2/CVC2: tri cifre sa poleđine vaše kartice, pored mesta označenog za potpis; Datum isteka: nalazi se na prednjoj strani kartice, ispod broja kartice.

U pitanju je 3D secure tehnologija, koja obezbeđuje dodatni nivo sigurnosti prilikom transakcija platnim karticama na Internetu. Traži se, naime, dodatna verifikacija, odnosno šifra, ili neki drugi sigurnosni mehanizam, koji dobijate isključivo od Banke koja Vam je izdala karticu.

Da. Automatski Vam se prosleđuje e-mail sa svim detaljima transakcije. Nakon kupovine na Internetu proverite elektronsku poštu!

Poželjno je da čuvate račune i elektronske poruke koje su u vezi sa vašom elektronskom kupovinom – dobro će vam doći u slučaju eventualne reklamacije.

Možete, ali se morate obratiti prodavcu usluge. Sam proces vrši Chip Card, ali isključivo na zahtev Trgovca (možete uneti ime vaše firme/udruženja).

Ako odaberete opciju plaćanja platnim karticama, bićete automatski preusmereni na zaštićenu stranicu za plaćanje ChipCard-a, putem koje se vrši obrada transakcije u skladu sa svim potrebnim sigurnosnim zahtevima. Na zaštićenoj, sigurnoj stranici Chip Card-a unosite broj svoje kartice i ostale potrebne podatke koje smo naveli. Banka koja Vam je izdala karticu vrši proveru vaše kartice i raspoloživost sredstava na računu, i ako imate uslove za plaćanje, rezerviše sredstva na vašem računu u vrednosti iznosa uplate. Nakon završetka plaćanja bićete ponovo preusmereni na sajt Trgovca gde se uplata završava. Na kraju dobijate e-mail o uspešnosti ili neuspešnosti transakcije (Potvrda o plaćanju).

Sigurnost podataka prilikom On-line plaćanja karticama obavlja se u skladu sa najsavremenijom, trenutno dostupnom, tehnologijom, propisanom od strane kartičarskih organizacija, zvanom 3D SECURE. Isti način i nivo sigurnosti, koji obezbeđuje Chip Card, primenjuju i svi ostali vodeći svetski pružaoci e-commerce usluga. Možemo reći da garanciju sigurnosti, pored same kompanije Chip Card, pružaju i kartičrske organizacije (VISA i MasterCard) kao i Banka prihvatilac, budući da se čitav tok transkacije obavlja po 3D SECURE pravilima, uz stalan monitoring Chip Card risk tima, zajedno sa risk timom Banke prihvatioca. U skladu sa sigurnosnim zahtevima, ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu trgovca.

Chip Card je procesorska kuća u vlasništvu kompaniije Asseco SEE, koja, kao jedna od najvećih IT kompanija u Srbiji ima sve neophodne sertifikate koji govore o sigurnosti poslovanja sa platnim karticama (od kojih je najvažniji PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard). S druge strane, e-commerce standardi, koji se primenjuju, su 3D SECURE – skup standarda koji govori o sigurnosti i služi za sprečavanje od zloupotreba (MC Secure Code i Visa Verified by Visa), čije nove verzije prihvatamo i ažuriramo.

Plaćanje proizvoda i usluga platnim karticama na Internetu podjednako je bezbedno kao i na POS terminalima u fizičkim prodavnicama. Štaviše, na Internetu postoje servisi za posredovanje u bezbednom obavljanju plaćanja, koji pružaju veći stepen sigurnosti u obavljanju transakcija od tradicionalnih načina plaćanja. Takođe, u Srbiji su na snazi zakoni koji se posebno odnose na elektronsku trgovinu i koji pružaju potrošačima ista prava i isti nivo zaštite kao i prilikom tradicionalne kupovine (pravo na garanciju, povraćaj novca, reklamaciju, raskid ugovora, i drugo). Najvažniji od pomenutih zakona su: Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju da ipak postanete žrtva prevare, krađe podataka ili zloupotrebe platne kartice, reagujte odmah! Ako izgubite platnu karticu ili primetite „sumnjive“ stavke na izvodima o prometu sa računa, pozovite Banku koja Vam je izdala platnu karticu, konsultujte se i, ako je potrebno, deaktivirajte platne kartice. Korisno je znati da su domaćim zakonima (u prvom redu Krivičnim zakonikom), pokrivena tradicionalna krivična dela koja se čine uz upotrebu računara i komunikacionih mreža, ali i krivična dela koja su specifična za informaciono-komunikacione tehnologije. Ako pretrpite veću štetu ili otkrijete neku veću prevaru, možete se obratiti posebnom Odeljenju za visokotehnološki kriminal pri MUP-u Srbije, ili podneti prijavu posebnom Odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U slučaju krađe ili zloupotrebe ličnih podataka ili ako smatrate da postupanje nekog prodavca nije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, problem možete prijaviti ličnosti.

Prodavci

Novac na vaš račun, Chip Card uplaćuje u roku od dva do tri radna dana od dana komitovanja transakcije.

Ne. Saradnju možemo realizovati samo sa pravnim licima registrovanim u Srbiji.

Ne. Saradnju možemo ostvariti samo sa pravnim licima registrovanim u Srbiji.

Chip Card je procesorska kuća u vlasništvu kompaniije Asseco SEE, koja, kao jedna od najvećih IT kompanija u Srbiji ima sve neophodne sertifikate koji govore o sigurnosti poslovanja sa platnim karticama (od kojih je najvažniji PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard). S druge strane, e-commerce standardi, koji se primenjuju, su 3D SECURE – skup standarda koji govori o sigurnosti i služi za sprečavanje od zloupotreba (MC Secure Code i Visa Verified by Visa), čije nove verzije prihvatamo i ažuriramo.